[]

Portier & Receptie

Onze beveiligers kunnen ingezet worden voor portiers- en receptiediensten. Een beveiligingsmedewerker fungeert dan als gastheer / -vrouw voor uw organisatie en combineert beveiligingstaken met een dienstverlenende instelling.

 

Er wordt opnieuw gewerkt met een beveiligingsplan / plan van aanpak, waarbij eerst de risico's worden geanalyseerd. Aan de hand daarvan worden de afspraken / instructies opgesteld, zodat een optimale beveiliging kan worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend fungeren de bij u geldende veiligheidsbepalingen, richtlijnen en procedures hierbij als leidraad. Met regelmaat vindt er overleg plaats met onze opdrachtgevers.

 

Tijdens werkuren is de beveiligingsmedewerker belast met het toezicht in en om het gebouw en kunnen aanvullende werkzaamheden onderdeel van het takenpakket vormen. U kunt daarbij denken aan:

 

 

  • Bediening van het toegangshek en de slagboom
  • Toegang verlenen aan medewerkers en bezoekers van het gebouw
  • Het bedienen van de telefooncentrale (in- en uitgaande gesprekken) en het beantwoorden van binnenkomende gesprekken buiten de openingstijden
  • Toezicht houden op de toegangen van het gebouw
  • Algemene bedrijfshulpverlenings- en veiligheidsdiensten
  • In- en externe controleronden, evenals een dagelijkse brand- en sluitronde
mike-wilson-96168

Vragen? Neem contact met ons op.