[]

Mobiel surveillance

Bij mobiele surveillance worden objecten of personen op (on)regelmatige tijden gecontroleerd. Om de risico's te verminderen wordt op willekeurige tijdstippen of risicomomenten een beveiliger naar het te beveiligen object gestuurd.

 

Onze beveiligers voeren de opening- en sluitronden, visitatie, alarmopvolging of gewone surveillance uit met een bedrijfsauto.

 

Open- en sluitronden

 

Om ervoor te zorgen dat het openen en sluiten van een pand zo veilig mogelijk verloopt, is mobiele surveillance een uitstekende oplossing. Er zijn minder sleutels en codes in omloop en u legt deze risicovolle taak niet meer bij uw medewerkers neer. Uw medewerker is niet meer als laatste alleen in het pand, er is altijd een beveiliger aanwezig.

 

Op de door u opgegeven tijden wordt uw pand geopend of gesloten, het alarm en andere apparatuur in- of uitgeschakeld en het pand gecontroleerd.

 

Uw werknemers zijn  van een risicovolle taak verlost en voelen zich veiliger..

 

Controleronden

 

Preventief controleren speelt een belangrijke rol bij de beveiliging van panden en terreinen. Helemaal wanneer deze niet beveiligd worden door middel van een alarminstallatie of wanneer de panden inbraak- en/of vandalismegevoelig zijn. Onze surveillanten bezoeken uw pand op bepaalde of onbepaalde tijden gedurende bijvoorbeeld de nachtelijke uren. Vooral het onverwachte karakter heeft een grote preventieve waarde.

 

Visitatie

 

Helaas blijkt het ook nodig om te controleren of aan het einde van de werkdag de bedrijfsgoederen binnen het bedrijf blijven. Om dit te garanderen kunnen wij visitaties uitvoeren.

 

Dit zijn steekproefsgewijze controles bij de dienstuitgang van uw medewerkers. In praktijk blijkt dit preventief te werken met als gevolg dat minder bedrijfsgoederen verdwijnen.

 

Personeelsbegeleiding

 

De veiligheid van uw personeel is zeer belangrijk. Op bepaalde momenten van de dag is extra beveiliging van belang. Denk aan de sluitmomenten van benzinestations en winkels, maar ook bij zorginstellingen en in de horeca.

 

Om te voorkomen dat iemand alleen aan het werk is, kan er altijd een beveiliger ingeschakeld worden. Afhankelijk van de aard en de duur van het werk, begeleiden wij uw medewerker of komt onze surveillant op verzoek op een afgesproken tijdstip weer terug.

joel-moisa-229262

Vragen? Neem contact met ons op.